Storm i vannglass om ulovlig importert ivermectin fra NRK og NTB?Tolletaten har sendt ut en pressemelding om en stor økning i mengden ivermectin som importeres ulovlig til Norge. NTB har sendt ut nyhetsmelding…
En glipp eller et politisk ønske om å skjerme vaksinen fra en åpenbar sannhet?
Kampanjen for å kle alt i gult og blått i støtte til Ukraina har dannet en bekreftelsesfelle der alt som er i gult og blått tas til inntekt for…
Vestlige medier hevder at russerne sitter fast med en lang militærkolonne nord for Ukrainas hovedstad. Hvor mye av dette er bare spekulasjon?
Mens alle øyner har vært rettet mot Ukraina pågår det en voldsom økning i innleggelser av vaksinerte med hovedårsak COVID.
Burde du høre på meg eller FHI om fremtiden? Hvor mange innlegges på grunn av vaksinen egentlig? Var det virkelig så mange uvaksinerte innlagt på…
FHIs modell for COVID-innleggelser ante fred og ingen fare i midten av oktober 2021. Min modell basert på israelske tall og synkende vaksineeffekt viste…
Debatten mellom Gunnar Tjomlid og Pål-Henrik Hagen om COVID-dødsfall i Afrika belyser en grunnleggende fornektelse om COVID blant mediene og deres…
See all

Vær kritisk, med George Gooding