1 Comment

Det virker mer og mer klart for meg at hele COVID-politikken til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre har vært en katastrofe uten sidestykke. Er det formildende at de kun gjorde som EU/WHO anbefalte Norge å gjøre?

Oppgjørets time må komme, de ansvarlige må stilles til ansvar!

Expand full comment