Et kort eksempel på Gunnar Tjomlids grunnleggende uredelighet

Etter et Facebook-innlegg med utgangspunkt i historien om 16 år gamle Aksel som mistenkes å ha fått en svært alvorlig reaksjon på Pfizer-vaksinen har Gunnar Tjomlid nok en gang benyttet anledningen til å feie unna all kritikk av hans meningsfeller ved bruk av stråmannsargumentasjon, hersketeknikker og rene personangrep.

Der Tjomlid tidligere har insinuert at jeg er en hemmelig antivaxer, sier han nå rett ut at jeg er det men at jeg ikke tør å anerkjenne det:

Gooding gjør også som alle andre vaksine-desinformatører: Han hevder at han egentlig er for covid-vaksiner – men bare er skeptisk til vaksinering av unge, friske mennesker. Men ser man hva han har postet om covid-vaksiner den siste tiden så er han tydelig motstander av denne. For absolutt alle.

Og slik er det alltid. Det finnes jo ingen vaksinemotstandere. Alle vaksinemotstandere er jo egentlig for vaksiner – de er bare «kritiske» til en spesifikk vaksine som de mener ikke er godt nok testet. Helt til man ser hva de faktisk har skrevet om vaksiner generelt… Jeg skulle ønske vaksinemotstandere hadde baller nok til å faktisk være vaksinemotstandere.

Jeg har sagt åpenlyst og offentlig en rekke ganger at vaksinen har en bevist effekt for en rekke befolkningsgrupper, at det var beklagelig at myndighetene sluttet å bruke AstraZeneca-vaksinen (for de over 65), og har kommet med nyanserte innspill om hvordan en vaksinestrategi kunne lykkes bedre enn den vi har valgt.

Flere ganger har jeg skrevet personlig til ham at jeg ikke er imot vaksiner, ei heller imot koronavaksinen på generelt grunnlag.

Men til tross for dette mener han at det jeg har skrevet offentlig tilsier det motsatte av det jeg har skrevet. Jeg har nemlig skrevet for nyansert og undersøkende om vaksinene, og den slags betyr at man automatisk diskvalifiseres som noe annet enn antivax.

I et nytt innlegg forsøker han å bevise at jeg virkelig er antivax ved å vise hvordan jeg har skrevet ting som feilaktig undergraver vaksinene, og dermed at jeg på det vis opptrer antivax selv om jeg sier svart på hvitt at vaksinen har en rolle for en rekke grupper i samfunnet.

Det mest påfallende eksempelet han bruker er «Eksempel 2» der han viser til et Facebook-innlegg der jeg omtaler en studie 1 som viste at menn under 40 har en større risiko for å utvikle hjertesykdom etter vaksinen enn etter COVID-sykdom. Han skriver om dette:

Her hevder han at risikoen for hjertesykdom fra covid-vaksiner for menn under 40 år er større enn risikoen for å bli alvorlig syk fra covid-19. En påstand som er tilbakevist gjentatte ganger blant annet fordi risikoen for myokarditt er vesentlig høyere fra covid-19 enn fra vaksinen, også hos unge:

Deretter skal han vise at jeg har gjengitt studien feil:

I studien han lenker til står til og med dette svart på hvitt:

«In summary, the risk of hospital admission or death from myocarditis is greater following COVID-19 infection than following vaccination»

Så han gjengir konklusjonen fra studien feil. I kjent antivaksineånd.

Det er helt sikkert i antivaksineånd å gjengi studier feil. Men hva er neste setning fra konklusjonen han siterer?

However, the risk of myocarditis following vaccination is consistently higher in younger males, particularly following a second dose of RNA mRNA-1273 vaccine.

Som er… nøyaktig det jeg sa. Risikoen for hjertemuskelbetennelse i unge menn, spesielt etter en 2. dose med Moderna-vaksinen, er større enn ved infeksjon.

Dette følger et mønster der jeg snakker om en spesifikk gruppe, i dette tilfellet menn under 40, og Tjomlid viser til en konklusjon om hele befolkningen i stedet og sier det viser at jeg tok feil.

I samme ånd hevdet han i første innlegg at studier viser at vaksinene har bevist effekt for barn, mens min påstand var at friske tenåringsgutter som Aksel kan være i grenseland for hva slags effekt man får sammenlignet med risikoen fra vaksinene. Altså ren stråmannsargumentasjon; jeg snakker om friske tenåringsgutter, han drar inn konklusjoner om alle barn uansett helsetilstand.

Gjennomgående i de aller fleste studier om risikoen for bivirkninger opp mot uvaksinert infeksjon er at man ikke skiller ut tall for forskjellige undergrupper for å se om det er noen av dem som har større risiko fra vaksinen enn fra infeksjon. Dermed kan sånne som Tjomlid slå i bordet med at alle burde ta vaksinen, men hva om man ser spesifikt på undergrupper sin risiko?

Studier som skiller ut risiko for visse grupper

I år har det derimot kommet minst to studier 2 3 som har sett på nettopp dette, og begge to er tydelige på at unge menn – spesielt friske tenåringsgutter som Aksel – har en større risiko for hjerteproblemer etter å ha tatt vaksinen (og spesielt Moderna) enn ved uvaksinert infeksjon.

En av disse studiene har norske forskere vært med på, som dannet noe av grunnlaget for at man plutselig sluttet å bruke Moderna-vaksinen på menn under 30. Før dette ville sånne som Tjomlid sagt skråsikkert at vaksinen er helt trygg og at alle bør ta den, uansett.

Enda en studie om samme tema fra desember 2021 viste noe av det samme: 4

The risks are more evenly balanced in younger persons aged up to 40 years, where we estimated the excess in myocarditis events following SARS-CoV-2 infection to be 10 per million with the excess following a second dose of mRNA-1273 vaccine being 15 per million.

Så er det altså studien Tjomlid mente jeg gjengav feil, som egentlig viser det motsatte av det han hevder om gruppen menn under 40.

Her har vi altså hele fire studier fra USA, UK og de nordiske landene som alle viser det samme: at unge menn, under 40 eller i tenåringsalder, har en større risiko for å utvikle hjertemuskelbetennelse etter vaksinasjon enn ved COVID-sykdom.

En av dem viste at risikoen fra hjertemuskelbetennelse for denne gruppen etter vaksinasjon er større alene – uten hensyn til alle andre mulige alvorlige bivirkninger – enn den totale risikoen for innleggelse etter COVID-sykdom.

Åpenbart er disse funnene ekstremt ubeleilige for Tjomlids verdensbilde, derfor er han nødt til å lyve og feilsitere og late som de ikke finnes.

Men alle som har øyner kan se at han bevisst har feilsitert en studie han mener jeg gjengir feil, som han mener beviser at jeg er antivax.

Strategien er åpenbar: det skal ikke gå an å løfte fram ulemper, risiko eller noe annet negativt ved vaksinene, uansett hvor nyansert og korrekt det formidles. Hvis det virker dogmatisk og religiøst, så er det ikke et uhell.

Dette er vaksinefanatisme.

Tjomlid er en simpel løgner som forsøker å dra folk ned og slite dem ut med konstante usaklige personangrep som ikke har rot i virkelighet, i håp om at man bare gir opp og slutter å formidle opplysningene han ikke vil at folk skal lese.

For implikasjonene av det jeg siterer fra flere studier er jo at folk som Tjomlid har presset unge menn til å ta en vaksine som i verste fall utsatte dem for større fare for alvorlig sykdom enn å la være, til tross for at sannsynligheten for begge deler er svært lav.

Det vil ikke Tjomlid ha på samvittigheten, og derfor disse krampeaktige forsvarsmekanismene i form av løgn og personangrep.

Samvittigheten til liberale som ikke har presset andre mennesker til å ta andre medisinske valg enn de selv mener det er grunnlag for er derimot ganske ren og behagelig.