6 Comments
May 31, 2022·edited May 31, 2022

Jeg ser Gunnar Tjomlid skriver noe som er feilinformasjon, som jeg vil påpeke:

Jeg leser hans post om vaksinemotstandere:

https://tjomlid.com/2022/05/30/hva-er-en-vaksinemotstander/

Han skriver følgende :

"Husk at de fleste såkalte «alvorlige bivirkninger» fører ikke til sykehusinnleggelse eller langvarig

funksjonsnedsettelse eller plager. Noen får gjør det, men de aller fleste alvorlige bivirkninger er

historie etter ett døgn.

"

Men i Legemiddelverkets bivirkningsrapporter opplyser de at ca. 45-50 % av de alvorlige

bivirkningene som meldes inn er nettopp fordi de er sykehusinnleggelser:

"Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig, og

dette gjelder 47 % av de alvorlige meldingene. Sykehusinnleggelsene omfatter både pasienter

som legges inn til observasjon og raskt blir friske igjen og pasienter med livstruende symptomer

og sykdommer som gir varig skade.

"

Kilde (se side 5) :

https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20220421%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

Når Tjomlid skriver at "de fleste" alvorlige bivirkninger ikke ender med sykehusinnleggelser så er jo det feil, når omtrent halvparten ender med dette. Dette bør han korrigere, han må opplyse om sannheten og ikke prøve å fremheve disse covid-19 vaksinene for å være ufarlige. For da ender han med å gå i fella selv, og feilinformere. Dvs. han blir selv en konspirasjonsteoretiker om at covid-19 vaksiner er ufarlige. Noe de jo ikke er.

Man finner ut stadig nye ting om covid-19 vaksinene, man har ennå mye igjen å lære om dette. Denne studien viser en av de nye tingene man nettopp har funnet som er negativt:

https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(22)00234-3/fulltext

''Conclusions

COVID-19 vaccination can elicit a distinct T cell-dominant immune-mediated

hepatitis with a unique pathomechanism associated with vaccination-induced

antigen-specific tissue-resident immunity requiring systemic immunosuppression.

''

Dette med disse covid-19 vaksinene er på langt nær ferdig undersøkt, man har ennå mye igjen å lære om vaksinenes påvirkning på kroppen over lang tid.

Hilsen Roar Dehli

Expand full comment