1 Comment

Denne kommer fra professor emeritus Tore Midvedt, videreformidlet av meg, Julia Benito:

Sverige: ca 10,3 millioner Dødsfall pr 31/1-23: ca 24.000

Norge 5.4 5112

I følge GG skulle Norge ta igjen Sverige 13/2 i år. Da skal det dø mange på 14 dager. Det er "inntil visshet lite sannoligt."

Expand full comment