Hvorfor sluttet FHI å publisere fordelingen…

En glipp eller et politisk ønske om å skjerme vaksinen fra en åpenbar sannhet?

Read →