Jungeltelegrafen om tyske uvaksinerte

NRK spredte feilinformasjon om andelen uvaksinerte blant intensivinnleggelser for COVID i Tyskland.

Read →