NTB feilinformerer og viser partiskhet om 6…

Pressen klarer ikke helt beherske seg i omtalen av 6. januar-komiteens arbeid og rettssaker som har oppstått i kjølvannet av opptøyene.

Read →