2 Comments

Og så er det også den rare sag med Ray Ebbs, som jeg tror ingen norske medier har nevnt. Jeg har stort sett sluttet å følge MSM i Norge :(

Expand full comment