1 Comment

DeSantis bør fortsette som guvernør i Florida. Hans jobb er å være et vern mot de føderale myndighetens stadig økende inngripen mot folks frihet.

Han og delstatens kongress bør bruke det 10. grunnlovstillegget så mye som mulig. De må 'nullifisere' alle grunnlovsstridige ting. (Om enkelte ting som føderale myndigheter har innført er fornuftige, bør dette ev. implementeres delstatens eget lovverk.)

Hans kamp mot 'wokehet' og venstrevridningen i utdanningssektoren er beundringsverdig. Men uten at delstaten tar full kontroll over dette feltet, kan DeSantis ikke gjøre så mye. Om DeSantis' folk klarer å vri delstaten ut fra Washington DCs klamme grep, kan andre frihetselskende folk, enten flytte til delstaten, eller bli overbevist om at kampen er verdt å ta i egen delstat. (Frihetens fyrtårn er svært nødvendig.)

Om valgresultatet stemmer – hvilket er vanskelig å tro helt på – viser det jo at folk i store deler av USA ikke ønsker frihet. DeSantis kan ikke gjøre så mye når folk stritter imot.

Og, 'Den Dype Staten' har infisert DC og det republikanske lederskapet i store deler av landet. Om han hadde blitt valg til president, hadde han måttet hatt med seg disse folkene.

Og vi så alle hvordan Trumps forsøkt på å 'jobbe med' disse, ikke førte til annet en at han selv ble 'screwed over'.

"Tenth Amendement Center" gjør en god jobb med å få fram hvor mye makt delstatene – egentlig – har til å ta tilbake selvstendigheten sin. Håper at frihetselskende folk i de forskjellige delstatene krever at sine representanter ugyldiggjør alle grunnlovsstridige føderale overgrep…

https://tenthamendmentcenter.com/

Expand full comment