Storm i vannglass om ulovlig importert ivermectin fra NRK og NTB?

Tolletaten har sendt ut en pressemelding om en stor økning i mengden ivermectin som importeres ulovlig til Norge. NTB har sendt ut nyhetsmeldingen “Stor økning i beslaget av ulovlig hestemedisin brukt mot korona” der NRK oppgis som kilde:

En stor andel av denne importen er beregnet til bruk på dyr. Likevel ser vi at de som bestiller det, bruker det selv, eller på andre mennesker, sier Kjetil Birkeland Daatland i Tolletaten til NRK.

NRK viser brett med melatonin-piller for å illustrere ulovlig import av ivermectin…

NRK vinklet også dette om hesteversjonen av medisinen: “Vaksineskeptikere tar hestemedisin mot korona: Gigantisk økning i beslag”.

Men på Facebook skriver Tolletaten:

Flere av sendingene vi har stoppet er også ment for større dyr, som hest og storfe. Legemiddelverket advarer at dersom du bruker Ivermektin som er ment for dyr, så risikerer du å få alvorlige forgiftninger, hodepine, svimmelhet og krampeanfall.

NRK viser en graf om antall tabletter som er destruert av Tolletaten, men hesteversjonen av medisinen kommer ikke i tablettform. Et kjapt søk på nettet viser at pakninger med ivermectin kommer ofte i pakninger med 10 brett à 10 tabletter, altså 100 tabletter per eske. 30 000 tabletter er altså kanskje snakk om 300 slike esker.

Hverken Tolletaten, NRK eller NTB gir ut tall på antall forsendelser eller mottakere som er tatt med ulovlig importert ivermectin. Ei heller gir de ut noe tall på hvor mange av forsendelsene gjelder hesteversjonen av medisinen kontra tablettene til mennesker.

Hvordan kan både “en stor ande […] er beregnet til bruk på dyr” og “flere av sendingene […] er også ment for større dyr” stemme samtidig? Jo, dersom det er snakk om relativt få forsendelser totalt.

Tolletaten skriver at det i 2021 ble destruert 150 ganger flere enheter enn i 2019, og 37 ganger flere forsendelser. Siden antall forsendelser må være minimum 1, kan det være snakk om så få som 37 forsendelser i 2021. I 2019 kan det ha vært én forsendelse tatt med 200 tabletter (f.eks. 2 esker à 100).

Sammenlignet med snittet for 2016-2019 skriver Tolletaten at antall identifiserte sendinger var 73 ganger større i 2021. 73 ligner mistenkelig mye på det man får når man ganger 37 med to, som er 74. Hvis antallet forsendelser i perioden 2016-2019 var 2 stk totalt, et gjennomsnitt på 0,5 per år, så vil det være 74 ganger flere i 2021 dersom antall forsendelser var 37.

Jeg har bedt Tolletaten utlevere konkrete tall for 2019, 2020 og 2021 for å sjekke om man her skaper mye ståhei basert på bagatellmessige tall. Inkludert i forespørselen er tall på hvor mange pakker de har sjekket for ivermectin i disse årene. Akkurat som med testing for koronaviruset, så vil man finne mer desto mer man leter, og tallene vil da påvirkes av hvor ofte man leter, uavhengig av hvor mye som sendes.

Når det gjelder hesteversjonen av medisinen koster én dose 7 gram sprøyte rundt 225 kroner i norske apotek, så det er kanskje ikke så veldig merkelig om det foregår en viss mengde ulovlig import av rene økonomiske grunner, uavhengig av tiltenkt bruk mot koronaviruset. Leter man mer etter ulovlige ivermectin-forsendelser, vil man da oppdage mer av den ulovlige innførselen som bare har økonomiske hensikter.

Til slutt kan man jo nevne at det i skrivende stund pågår en randomisert kontrollert studie hos Oxford for nettopp å teste denne “hestemedisinen” mot COVID hos mennesker, som (norsk) presse selvsagt ikke nevner i det hele tatt.