Tvilsomt at koronavaksiner har skapt lavt…

Reduksjonen i fødsler i 2022 henger sammen med historisk økning i 2021 og den langvarige trenden nedover.

Read →