Attentatforsøk mot høyesterettsdommer i USA…

Hvorfor er norske journalister så ambivalente om en alvorlig trussel mot det amerikanske rettssystemet og demokratiske institusjoner?

Read →