4 Comments

Veldig synd du er borte fra Facebook. Håper du vurderer twitter/X.

Expand full comment

Man skal huske på at (innledende) begrunnelsen for smitteverntiltak er SIR-modellering som er altfor simple til å fange opp den ekte dynamikken i hvordan et virus sprer seg.

Expand full comment

Synd du forsvant fra Facebook. Sjansen for å bli sett av uvitende sjeler er større der er her inne.. Håper du blir å se på noen podcaster fremover.

Expand full comment

Skarp gjennomgang! Dette burde egentlig vært et stort tema i pressen.

Expand full comment