Ifølge Tjomlids eget regnestykke har…

Slurv med tall og definisjoner fører til at Gunnar Tjomlid motbeviser sitt eget poeng i det han prøver å argumentere mot det han kaller vaksinemotstandere.

Read →